Chinese Africa Words You Will Learn On Our Worksheets.

Africa words are grouped below. Which group do you want to create a Africa worksheet with words? Select the subsection you want and print one of our rich worksheets of 10 different worksheets. Our worksheets on Africa have been prepared in such a way that nothing is missing.

Our Africa Chinese worksheets have been created in PDF format.

Africa words you will learn in these worksheets:

Africa

Below are the Africa words you will learn in this worksheet.

1- 阿尔及利亚 - ā'ěrjílìyǎ - Algeria
2- 安哥拉 - āngēlā - Angola
3- 贝宁 - Bèi Níng - Benin
4- 博茨瓦纳 - Bócíwǎnà - Botswana
5- 布基纳法索 - Bù Jī Nà Fǎ Suǒ - Burkina Faso
6- 布隆迪 - Bùlóngdí - Burundi
7- 卡奔达(安哥拉) - Kǎ Bēn Dá (āngēlā) - Cabinda
8- 喀麦隆 - Kāmàilóng - Cameroon
9- 中非共和国 - Zhōng Fēi Gònghéguó - Central African Republic
10- 乍得 - Zhàdé - Chad
11- 科摩罗群岛 - Kē Mó Luó Qúndǎo - Comoros
12- 刚果 - Gāngguǒ - Congo
13- 刚果民主共和国 - Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó - Democratic Republic Of The Congo
14- 吉布提 - Jíbùtí - Djibouti
15- 埃及 - āijí - Egypt
16- 赤道几内亚 - Chìdào Jǐnèiyǎ - Equatorial Guinea
17- 厄立特里亚 - èlìtèlǐyǎ - Eritrea
18- 埃塞俄比亚 - āisāi'ébǐyǎ - Ethiopia
19- 加蓬 - Jiāpéng - Gabon
20- 冈比亚 - Gāngbǐyǎ - Gambia
Africa

Below are the Africa words you will learn in this worksheet.

1- 加纳 - Jiānà - Ghana
2- 几内亚 - Jǐnèiyǎ - Guinea
3- 几内亚比绍 - Jǐnèiyǎ Bǐ Shào - Guinea-Bissau
4- 科特迪瓦 - Kētèdíwǎ - Ivory Coast
5- 肯尼亚 - Kěnníyǎ - Kenya
6- 莱索托 - Láisuǒtuō - Lesotho
7- 利比里亚 - Lìbǐlǐyǎ - Liberia
8- 利比亚 - Lìbǐyǎ - Libya
9- 马达加斯加 - Mǎdájiāsījiā - Madagascar
10- 马拉维 - Mǎ Lā Wéi - Malawi
11- 马里 - Mǎlǐ - Mali
12- 毛里塔尼亚 - Máolǐtǎníyǎ - Mauritania
13- 毛里求斯 - Máolǐqiúsī - Mauritius
14- 摩洛哥 - Móluògē - Morocco
15- 莫桑比克 - Mòsāngbǐkè - Mozambique
16- 纳米比亚 - Nàmǐbǐyǎ - Namibia
17- 尼日尔 - Nírì'ěr - Niger
18- 尼日利亚 - Nírìlìyǎ - Nigeria
19- 卢旺达 - Lúwàngdá - Rwanda
20- 圣多美和普林西比 - Shèng Duō Měihé Pǔ Lín Xī Bǐ - Săo Tome And Principe
Africa

Below are the Africa words you will learn in this worksheet.

1- 塞内加尔 - Sàinèijiā'ěr - Senegal
2- 塞拉利昂 - Sèlālì'áng - Sierra Leone
3- 索马里 - Suǒmǎlǐ - Somalia
4- 南非 - Nánfēi - South Africa
5- 苏丹 - Sūdān - Sudan
6- 斯威士兰 - Sī Wēi Shì Lán - Swaziland
7- 坦桑尼亚 - Tǎnsāngníyǎ - Tanzania
8- 多哥 - Duō Gē - Togo
9- 突尼斯 - Túnísī - Tunisia
10- 乌干达 - Wūgāndá - Uganda
11- 赞比亚 - Zànbǐyǎ - Zambia
12- 津巴布韦 - Jīnbābùwéi - Zimbabwe
13- 加那利群岛 - Jiā Nà Lì Qúndǎo - Canary Islands
14- 马德拉 - Mǎ Dé Lā - Madeira
15- 马约特岛和留尼汪 - Mǎ Yuē Tè Dǎo Hé Liú Ní Wāng - Mayotte And Reunion
16- 南苏丹 - Nán Sūdān - South Sudan